shizune

Shizune Hakamichi, KS main character. Deaf.

* http://katawa-shoujo.com/characters.php#shizune